Dalam Proses Integrasi

Mohon maaf, apabila ada data kosong, kami masih dalam tahap integrasi dengan Dinas terkait.

JUMLAH SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO

SD termasuk SLB

Lihat

SMA/SMK

Lihat

PERGURUAN TINGGI

Lihat
NO NPSN NAMA SEKOLAH ALAMAT KECAMATAN STATUS WEBSITE
1 40303142 SD Negeri 32 Mannagae Tanasitolo Negeri Offline
2 40303129 SD Negeri 324 Waetuwo Tanasitolo Negeri Offline
3 40303304 SD Negeri 1 Padduppa Tempe Negeri Offline
4 40303119 SD Negeri 33 Lowa Tanasitolo Negeri Offline
5 40303305 SD Negeri 10 Pattirosompe Tempe Negeri Offline
6 40303047 SD Negeri 34 Palippu Tanasitolo Negeri Offline
7 40303310 SD Negeri 12 Atakkae Tempe Negeri Offline
8 40303043 SD Negeri 35 Wewangrewu Tanasitolo Negeri Offline
9 40303348 SD Negeri 13 Lapongkoda Tempe Negeri Offline
10 40303021 SD Negeri 356 Palippu Tanasitolo Negeri Offline
11 40303314 SD Negeri 14 Lapongkoda Tempe Negeri Offline
12 40303020 SD Negeri 357 Waetuwo Tanasitolo Negeri Offline
13 40303324 SD Negeri 15 Teddaopu Tempe Negeri Offline
14 40303019 SD Negeri 358 Wajoriaja Tanasitolo Negeri Offline
15 40303509 SD Negeri 17 Laelo Tempe Negeri Offline
16 40303017 SD Negeri 36 Mario Tanasitolo Negeri Offline
17 40303502 SD Negeri 18 Tempe Tempe Negeri Offline
18 40303030 SD Negeri 37 Wajoriaja Tanasitolo Negeri Offline
19 40303546 SD Negeri 19 Tempe Tempe Negeri Offline
20 40303067 SD Negeri 375 Tancung Tanasitolo Negeri Offline
21 40303551 SD Negeri 199 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
22 40303068 SD Negeri 376 Pincengpute Tanasitolo Negeri Offline
23 40303541 SD Negeri 2 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
24 40303229 SD Negeri 405 Inalipue Tanasitolo Negeri Offline
25 40303540 SD Negeri 20 Salomenraleng Tempe Negeri Offline
26 40303425 SD Negeri No 237 Ujunge Tanasitolo Negeri Offline
27 40303526 SD Negeri 200 Tempe Tempe Negeri Offline
28 40303416 SD As Adiyah 4 Baru Impa-Impa Tanasitolo Swasta Offline
29 40303536 SD Negeri 21 Salomenraleng Tempe Negeri Offline
30 40303539 SD Negeri 212 Wirimpalennae Tempe Negeri Offline
31 40303525 SD Negeri 213 Lapongkoda Tempe Negeri Offline
32 40303423 SD Negeri 235 Watallipue Tempe Negeri Offline
33 40303424 SD Negeri 236 Mattirotappareng Tempe Negeri Offline
34 40303491 SD Negeri 258 Teddaopu Tempe Negeri Offline
35 40303477 SD Negeri 259 Teddaopu Tempe Negeri Offline
36 40303291 SD Negeri 117 Pattangnga Bola Negeri Offline
37 40303462 SD Negeri 260 Lapongkoda Tempe Negeri Offline
38 40303309 SD Negeri 119 Solo Bola Negeri Offline
39 40303463 SD Negeri 261 Sengkang Tempe Negeri Offline
40 40303327 SD Negeri 120 Solo Bola Negeri Offline
41 40303464 SD Negeri 262 Bulupabbulu Tempe Negeri Offline
42 40303329 SD Negeri 122 Bali Elo Bola Negeri Offline
43 40303465 SD Negeri 263 Cempalagi Tempe Negeri Offline
44 40303340 SD Negeri 123 Bola Bola Negeri Offline
45 40303088 SD Negeri 3 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
46 40303342 SD Negeri 125 Balielo Bola Negeri Offline
47 40303121 SD Negeri 331 Tempe Tempe Negeri Offline
48 40303343 SD Negeri 126 Rajamawellang Bola Negeri Offline
49 40303122 SD Negeri 332 Mattirotappareng Tempe Negeri Offline
50 40303344 SD Negeri 127 Ujung Tanah Bola Negeri Offline
51 40303059 SD Negeri 4 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
52 40303346 SD Negeri 128 Rajamawellang Bola Negeri Offline
53 40303216 SD Negeri 5 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
54 40303349 SD Negeri 131 Manurung Bola Negeri Offline
55 40303244 SD Negeri 6 Lapongkoda Tempe Negeri Offline
56 40303350 SD Negeri 132 Lempong Bola Negeri Offline
57 40303270 SD Negeri 7 Maddukkelleng Tempe Negeri Offline
58 40303351 SD Negeri 133 Lempong Bola Negeri Offline
59 40303249 SD Negeri 8 Wirimpalennae Tempe Negeri Offline
60 40303326 SD Negeri 134 Lattimu Bola Negeri Offline
61 40303259 SD Negeri 9 Sitampae Tempe Negeri Offline
62 40303552 SD Negeri 198 Pasir Putih Bola Negeri Offline
63 40303066 SD Negeri No 373 Laelo Tempe Negeri Offline
64 40303533 SD Negeri 207 Solo Bola Negeri Offline
65 69900870 SD Islam Terpadu Yaa Bunayya Tempe Swasta Offline
66 40303479 SD Negeri 247 Sanreseng Ade Bola Negeri Offline
67 40303295 SD Muhammadiyah Sengkang Tempe Swasta Offline
68 40303480 SD Negeri 248 Bola Bola Negeri Offline
69 40303296 SDA 1 Pusat Sengkang Tempe Swasta Offline
70 40303087 SD Negeri 299 Sanreseng Ade Bola Negeri Offline
71 40303298 SDA 2 Pusat Sengkang Tempe Swasta Offline
72 40303090 SD Negeri 301 Lempong Bola Negeri Offline
73 40303302 SDA 9 Tae Tempe Tempe Swasta Offline
74 40303117 SD Negeri 328 Ujung Tanah Bola Negeri Offline
75 40303513 SD Negeri 156 Paria Majauleng Negeri Offline
76 40303035 SD Negeri 342 Manurung Bola Negeri Offline
77 40303514 SD Negeri 157 Laerung Majauleng Negeri Offline
78 40303037 SD Negeri 344 Bola Bola Negeri Offline
79 40303515 SD Negeri 158 Uraiyang Majauleng Negeri Offline
80 40303024 SD Negeri 363 Bali Elo Bola Negeri Offline
81 40303517 SD Negeri 161 Cinnongtabi Majauleng Negeri Offline
82 40303074 SD Negeri 383 Pattangnga Bola Negeri Offline
83 40303518 SD Negeri 162 Cinnong Tabi Majauleng Negeri Offline
84 40303075 SD Negeri 384 Rajamawellang Bola Negeri Offline
85 40303519 SD Negeri 163 Tellulimpoe Majauleng Negeri Offline
86 40303077 SD Negeri 386 Solo Bola Negeri Offline
87 40303520 SD Negeri 164 Tosora Majauleng Negeri Offline
88 40303078 SD Negeri 387 Raja Mawellang Bola Negeri Offline
89 40303521 SD Negeri 167 Tua Majauleng Negeri Offline
90 40303064 SD Negeri 388 Lempong Bola Negeri Offline
91 40303522 SD Negeri 168 Rumpia Majauleng Negeri Offline
92 40303034 SD Negeri No 341 Lattimu Bola Negeri Offline
93 40303523 SD Negeri 169 Rumpia Majauleng Negeri Offline
94 40303508 SD Negeri 170 Rumpia Majauleng Negeri Offline
95 40303494 SD Negeri 171 Liu Majauleng Negeri Offline
96 40303495 SD Negeri 172 Tengnga Majauleng Negeri Offline
97 40303496 SD Negeri 174 Tajo Majauleng Negeri Offline
98 40303497 SD Negeri 175 Watan Rumpia Majauleng Negeri Offline
99 40303498 SD Negeri 176 Bottotanre Majauleng Negeri Offline
100 40303499 SD Negeri 177 Bottotanre Majauleng Negeri Offline
101 40303530 SD Negeri 204 Sompe Sabbangparu Negeri Offline
102 40303500 SD Negeri 178 Rumpia Majauleng Negeri Offline
103 40303441 SD Negeri 221 Sompe Sabbangparu Negeri Offline
104 40303501 SD Negeri 179 Bottobenteng Majauleng Negeri Offline
105 40303442 SD Negeri 222 Wage Sabbangparu Negeri Offline
106 40303503 SD Negeri 180 Bottobenteng Majauleng Negeri Offline
107 40303430 SD Negeri 241 Ugi Sabbangparu Negeri Offline
108 40303537 SD Negeri 210 Botto Penno Majauleng Negeri Offline
109 40303431 SD Negeri 242 Bila Sabbangparu Negeri Offline
110 40303449 SD Negeri 229 Paria Majauleng Negeri Offline
111 40303432 SD Negeri 243 Liu Sabbangparu Negeri Offline
112 40303433 SD Negeri 230 Tosora Majauleng Negeri Offline
113 40303106 SD Negeri 285 Sompe Sabbangparu Negeri Offline
114 40303419 SD Negeri 231 Liu Majauleng Negeri Offline
115 40303107 SD Negeri 286 Talotenreng Sabbangparu Negeri Offline
116 40303485 SD Negeri 252 Laerung Majauleng Negeri Offline
117 40303108 SD Negeri 287 Wage Sabbangparu Negeri Offline
118 40303486 SD Negeri 253 Macanang Majauleng Negeri Offline
119 40303109 SD Negeri 288 Benteng Lompo Sabbangparu Negeri Offline
120 40303487 SD Negeri 254 Tengnga Majauleng Negeri Offline
121 40303096 SD Negeri 290 Pallimae Sabbangparu Negeri Offline
122 40303135 SD Negeri 311 Uraiyang Majauleng Negeri Offline
123 40303095 SD Negeri 291 Liu Sabbangparu Negeri Offline
124 40303136 SD Negeri 312 Cinnong Tabi Majauleng Negeri Offline
125 40303115 SD Negeri 326 Tadangpalie Sabbangparu Negeri Offline
126 40303137 SD Negeri 313 Tua Majauleng Negeri Offline
127 40303127 SD Negeri 337 Salotengnga Sabbangparu Negeri Offline
128 40303138 SD Negeri 315 Lamiku Majauleng Negeri Offline
129 40303128 SD Negeri 338 Pasaka Sabbangparu Negeri Offline
130 40303039 SD Negeri 346 Limpomajang Majauleng Negeri Offline
131 40303232 SD Negeri 409 Woronge Sabbangparu Negeri Offline
132 40303040 SD Negeri 347 Tajo Majauleng Negeri Offline
133 40303261 SD Negeri 75 Ujung Pero Sabbangparu Negeri Offline
134 40303041 SD Negeri 348 Lamiku Majauleng Negeri Offline
135 40303260 SD Negeri 76 Ujungpero Sabbangparu Negeri Offline
136 40303028 SD Negeri 367 Paria Majauleng Negeri Offline
137 40303246 SD Negeri 77 Salotengnga Sabbangparu Negeri Offline
138 40303063 SD Negeri 389 Uraiyang Majauleng Negeri Offline
139 40303247 SD Negeri 78 Pallimae Sabbangparu Negeri Offline
140 40303050 SD Negeri 390 Limpo Majang Majauleng Negeri Offline
141 40303248 SD Negeri 79 Mallusesalo Sabbangparu Negeri Offline
142 40303051 SD Negeri 391 Tosora Majauleng Negeri Offline
143 40303250 SD Negeri 80 Ugi Sabbangparu Negeri Offline
144 40303052 SD Negeri 392 Tua Majauleng Negeri Offline
145 40303252 SD Negeri 83 Worongnge Sabbangparu Negeri Offline
146 40303306 SD Negeri 100 Simpursia Pammana Negeri Offline
147 40303253 SD Negeri 84 Walennae Sabbangparu Negeri Offline
148 40303307 SD Negeri 101 Tadang Palie Pammana Negeri Offline
149 40303254 SD Negeri 85 Tadangpalie Sabbangparu Negeri Offline
150 40303308 SD Negeri 102 Lagosi Pammana Negeri Offline
151 40303255 SD Negeri 86 Talo Tenreng Sabbangparu Negeri Offline
152 40303294 SD Negeri 103 Tadang Palie Pammana Negeri Offline
153 40303256 SD Negeri 87 Talo Tenreng Sabbangparu Negeri Offline
154 40303293 SD Negeri 104 Abbanuange Pammana Negeri Offline
155 40303257 SD Negeri 88 Walennae Sabbangparu Negeri Offline
156 40303279 SD Negeri 105 Tobatang Pammana Negeri Offline
157 40303251 SD Negeri No 81 Mallusesalo Sabbangparu Negeri Offline
158 40303280 SD Negeri 106 Wecudai Pammana Negeri Offline
159 40303531 SD Negeri 205 Pammana Pammana Negeri Offline
160 40303443 SD Negeri 223 Kampiri Pammana Negeri Offline
161 40303445 SD Negeri 224 Patila Pammana Negeri Offline
162 40303460 SD Negeri 244 Pammana Pammana Negeri Offline
163 40303478 SD Negeri 246 Lapaukke Pammana Negeri Offline
164 40303081 SD Negeri 293 Pammana Pammana Negeri Offline
165 40303281 SD Negeri 107 Peneki Takkalalla Negeri Offline
166 40303082 SD Negeri 294 Lempa Pammana Negeri Offline
167 40303282 SD Negeri 108 Bocco Takkalalla Negeri Offline
168 40303083 SD Negeri 295 Lampulung Pammana Negeri Offline
169 40303283 SD Negeri 109 Lagoari Takkalalla Negeri Offline
170 40303084 SD Negeri 296 Lapaukke Pammana Negeri Offline
171 40303284 SD Negeri 110 Lagoari Takkalalla Negeri Offline
172 40303085 SD Negeri 297 Kampiri Pammana Negeri Offline
173 40303285 SD Negeri 111 Botto Takkalalla Negeri Offline
174 40303116 SD Negeri 327 Simpursia Pammana Negeri Offline
175 40303286 SD Negeri 112 Botto Takkalalla Negeri Offline
176 40303145 SD Negeri 339 Lagosi Pammana Negeri Offline
177 40303287 SD Negeri 113 Soro Takkalalla Negeri Offline
178 40303022 SD Negeri 361 Lampulung Pammana Negeri Offline
179 40303288 SD Negeri 114 Ajuraja Takkalalla Negeri Offline
180 40303023 SD Negeri 362 Wecudai Pammana Negeri Offline
181 40303289 SD Negeri 115 Leweng Takkalalla Negeri Offline
182 40303072 SD Negeri 381 Lagosi Pammana Negeri Offline
183 40303290 SD Negeri 116 Pantai Timur Takkalalla Negeri Offline
184 40303073 SD Negeri 382 Pallawarukka Pammana Negeri Offline
185 40303292 SD Negeri 118 Ceppaga Takkalalla Negeri Offline
186 40303062 SD Negeri 401 Tadangpalie Pammana Negeri Offline
187 40303328 SD Negeri 121 Aluppang Takkalalla Negeri Offline
188 40303258 SD Negeri 89 Cina Pammana Negeri Offline
189 40303341 SD Negeri 124 Parigi Takkalalla Negeri Offline
190 40303276 SD Negeri 90 Pammana Pammana Negeri Offline
191 40303347 SD Negeri 129 Bocco Takkalalla Negeri Offline
192 40303147 SD Negeri 91 Pammana Pammana Negeri Offline
193 40303532 SD Negeri 206 Botto Takkalalla Negeri Offline
194 40303165 SD Negeri 93 Pallawarukka Pammana Negeri Offline
195 40303446 SD Negeri 225 Peneki Takkalalla Negeri Offline
196 40303166 SD Negeri 94 Watampanua Pammana Negeri Offline
197 40303447 SD Negeri 226 Aluppang Takkalalla Negeri Offline
198 40303167 SD Negeri 95 Patila Pammana Negeri Offline
199 40303086 SD Negeri 298 Soro Takkalalla Negeri Offline
200 40303169 SD Negeri 98 Lempa Pammana Negeri Offline
201 40303091 SD Negeri 302 Manyili Takkalalla Negeri Offline
202 40303170 SD Negeri 99 Lampulung Pammana Negeri Offline
203 40303092 SD Negeri 303 Parigi Takkalalla Negeri Offline
204 40303461 SD Negeri No 245 Tadang Palie Pammana Negeri Offline
205 40303033 SD Negeri 340 Pantai Timur Takkalalla Negeri Offline
206 40303164 SD Negeri No 92 Pallawarukka Pammana Negeri Offline
207 40303036 SD Negeri 343 Bocco Takkalalla Negeri Offline
208 40303168 SD Negeri No 96 Simpursia Pammana Negeri Offline
209 40303038 SD Negeri 345 Lamarua Takkalalla Negeri Offline
210 40303297 SDA 2 Kampiri Pammana Swasta Offline
211 40303025 SD Negeri 364 Ceppaga Takkalalla Negeri Offline
212 40303300 SDA 3 Bulu Patila Pammana Swasta Offline
213 40303026 SD Negeri 365 Ajuraja Takkalalla Negeri Offline
214 40303301 SDA 8 Sabbang Pammana Swasta Offline
215 40303076 SD Negeri 385 Soro Takkalalla Negeri Offline
216 40303547 SD Negeri 190 Ballere Keera Negeri Offline
217 40303548 SD Negeri 191 Ballere Keera Negeri Offline
218 40303549 SD Negeri 192 Awota Keera Negeri Offline
219 40303550 SD Negeri 193 Labawang Keera Negeri Offline
220 40303557 SD Negeri 194 Labawang Keera Negeri Offline
221 40303556 SD Negeri 195 Lalliseng Keera Negeri Offline
222 40303554 SD Negeri 196 Patirolokka Keera Negeri Offline
223 40303422 SD Negeri 234 Inrello Keera Negeri Offline
224 40303490 SD Negeri 257 Paojepe Keera Negeri Offline
225 40303139 SD Negeri 317 Ciromani Keera Negeri Offline
226 40303143 SD Negeri 320 Ballere Keera Negeri Offline
227 40303144 SD Negeri 321 Ballere Keera Negeri Offline
228 40303130 SD Negeri 322 Lalliseng Keera Negeri Offline
229 40303044 SD Negeri 350 Awota Keera Negeri Offline
230 40303055 SD Negeri 396 Pattiroloka Keera Negeri Offline
231 40303056 SD Negeri 397 Awo Keera Negeri Offline
232 40303061 SD Negeri 400 Inrello Keera Negeri Offline
233 40303237 SD Negeri 412 Inrello Keera Negeri Offline
234 40303238 SD Negeri 413 Paojepe Keera Negeri Offline
235 40303239 SD Negeri 414 Keera Keera Negeri Offline
236 40303240 SD Negeri 415 Awo Keera Negeri Offline
237 40303242 SD Negeri 417 Lalliseng Keera Negeri Offline
238 40316614 SD Negeri 420 Awo Keera Negeri Offline
239 40303529 SD Negeri 203 Leppangeng Belawa Negeri Offline
240 40303439 SD Negeri 219 Macero Belawa Negeri Offline
241 40303440 SD Negeri 220 Sappa Belawa Negeri Offline
242 40303427 SD Negeri 239 Limporilau Belawa Negeri Offline
243 40303429 SD Negeri 240 Ongkoe Belawa Negeri Offline
244 40303099 SD Negeri 278 Belawa Belawa Negeri Offline
245 40303325 SD Negeri 135 Akkajeng Sajoanging Negeri Offline
246 40303100 SD Negeri 279 Malakke Belawa Negeri Offline
247 40303311 SD Negeri 137 Akkotengeng Sajoanging Negeri Offline
248 40303102 SD Negeri 280 Ongkoe Belawa Negeri Offline
249 40303313 SD Negeri 139 Sakkoli Sajoanging Negeri Offline
250 40303103 SD Negeri 282 Leppangeng Belawa Negeri Offline
251 40303315 SD Negeri 140 Salobulo Sajoanging Negeri Offline
252 40303104 SD Negeri 283 Lautang Belawa Negeri Offline
253 40303510 SD Negeri 153 Alewadeng Sajoanging Negeri Offline
254 40303105 SD Negeri 284 Sappa Belawa Negeri Offline
255 40303511 SD Negeri 154 Akkajeng Sajoanging Negeri Offline
256 40303126 SD Negeri 335 Wele Belawa Negeri Offline
257 40303512 SD Negeri 155 Assorajang Sajoanging Negeri Offline
258 40303069 SD Negeri 378 Wele Belawa Negeri Offline
259 40303534 SD Negeri 208 Akkajeng Sajoanging Negeri Offline
260 40303070 SD Negeri 379 Malakke Belawa Negeri Offline
261 40303535 SD Negeri 209 Salobulo Sajoanging Negeri Offline
262 40303071 SD Negeri 380 Sappa Belawa Negeri Offline
263 40303481 SD Negeri 249 Minangae Sajoanging Negeri Offline
264 40303230 SD Negeri 407 Lautang Belawa Negeri Offline
265 40303483 SD Negeri 250 Towalida Sajoanging Negeri Offline
266 40303231 SD Negeri 408 Ongkoe Belawa Negeri Offline
267 40303484 SD Negeri 251 Barangmamase Sajoanging Negeri Offline
268 40303224 SD Negeri 56 Macero Belawa Negeri Offline
269 40303131 SD Negeri 308 Akkotengeng Sajoanging Negeri Offline
270 40303225 SD Negeri 57 Belawa Belawa Negeri Offline
271 40303132 SD Negeri 309 Barangmamase Sajoanging Negeri Offline
272 40303226 SD Negeri 59 Ongkoe Belawa Negeri Offline
273 40303134 SD Negeri 310 Assorajang Sajoanging Negeri Offline
274 40303245 SD Negeri 60 Malakke Belawa Negeri Offline
275 40303118 SD Negeri 329 Alewadeng Sajoanging Negeri Offline
276 40303262 SD Negeri 61 Belawa Belawa Negeri Offline
277 40303027 SD Negeri 366 Salobulo Sajoanging Negeri Offline
278 40303263 SD Negeri 62 Wele Belawa Negeri Offline
279 40303053 SD Negeri 394 Sakkoli Sajoanging Negeri Offline
280 40303264 SD Negeri 63 Sappa Belawa Negeri Offline
281 40303054 SD Negeri 395 Barangmamase Sajoanging Negeri Offline
282 40303265 SD Negeri 64 Ongkoe Belawa Negeri Offline
283 40303235 SD Negeri 410 Akkotengeng Sajoanging Negeri Offline
284 40303266 SD Negeri 65 Leppangeng Belawa Negeri Offline
285 40303267 SD Negeri 66 Leppangeng Belawa Negeri Offline
286 40303268 SD Negeri 68 Lautang Belawa Negeri Offline
287 40303269 SD Negeri 69 Malakke Belawa Negeri Offline
288 40303271 SD Negeri 70 Wele Belawa Negeri Offline
289 40303272 SD Negeri 71 Limporilau Belawa Negeri Offline
290 40303273 SD Negeri 72 Sappa Belawa Negeri Offline
291 40303274 SD Negeri 73 Lautang Belawa Negeri Offline
292 40303312 SD Negeri 138 Benteng Penrang Negeri Offline
293 40303275 SD Negeri 74 Sappa Belawa Negeri Offline
294 40303316 SD Negeri 142 Padaelo Penrang Negeri Offline
295 40303278 SD Muhammadiyah Belawa Belawa Swasta Offline
296 40303317 SD Negeri 143 Makmur Penrang Negeri Offline
297 40303172 SDs Aisyiyah Belawa Belawa Swasta Offline
298 40303318 SD Negeri 144 Padaelo Penrang Negeri Offline
299 40303319 SD Negeri 145 Doping Penrang Negeri Offline
300 40303320 SD Negeri 146 Raddae Penrang Negeri Offline
301 40303321 SD Negeri 147 Temmabarang Penrang Negeri Offline
302 40303322 SD Negeri 148 Walanga Penrang Negeri Offline
303 40303323 SD Negeri 149 Penrang Penrang Negeri Offline
304 40303352 SD Negeri 150 Lawesso Penrang Negeri Offline
305 40303417 SD Negeri 151 Tadang Palie Penrang Negeri Offline
306 40303493 SD Negeri 152 Makmur Penrang Negeri Offline
307 40303504 SD Negeri 181 Bulete Pitumpanua Negeri Offline
308 40303448 SD Negeri 227 Doping Penrang Negeri Offline
309 40303505 SD Negeri 182 Bulete Pitumpanua Negeri Offline
310 40303093 SD Negeri 304 Temmabarang Penrang Negeri Offline
311 40303506 SD Negeri 183 Marannu Pitumpanua Negeri Offline
312 40303094 SD Negeri 305 Walanga Penrang Negeri Offline
313 40303507 SD Negeri 184 Batu Pitumpanua Negeri Offline
314 40303112 SD Negeri 306 Lawesso Penrang Negeri Offline
315 40303524 SD Negeri 185 Tobarakka Pitumpanua Negeri Offline
316 40303113 SD Negeri 307 Benteng Penrang Negeri Offline
317 40303542 SD Negeri 186 Benteng Pitumpanua Negeri Offline
318 40303211 SD Negeri 404 Doping Penrang Negeri Offline
319 40303543 SD Negeri 187 Lauwa Pitumpanua Negeri Offline
320 40303241 SD Negeri 416 Temmabarang Penrang Negeri Offline
321 40303544 SD Negeri 188 Tanrongi Pitumpanua Negeri Offline
322 40303545 SD Negeri 189 Lompoloang Pitumpanua Negeri Offline
323 40303538 SD Negeri 211 Bulete Pitumpanua Negeri Offline
324 40303420 SD Negeri 232 Tellesang Pitumpanua Negeri Offline
325 40303421 SD Negeri 233 Lauwa Pitumpanua Negeri Offline
326 40303488 SD Negeri 255 Tanrongi Pitumpanua Negeri Offline
327 40303489 SD Negeri 256 Benteng Pitumpanua Negeri Offline
328 40303528 SD Negeri 202 Anabanua Maniangpajo Negeri Offline
329 40303140 SD Negeri 318 Tobarakka Pitumpanua Negeri Offline
330 40303436 SD Negeri 216 Dualimpoe Maniangpajo Negeri Offline
331 40303141 SD Negeri 319 Tangkoro Pitumpanua Negeri Offline
332 40303475 SD Negeri 272 Dualimpoe Maniangpajo Negeri Offline
333 40303120 SD Negeri 330 Marannu Pitumpanua Negeri Offline
334 40303492 SD Negeri 273 Anabanua Maniangpajo Negeri Offline
335 40303042 SD Negeri 349 Tellesang Pitumpanua Negeri Offline
336 40303277 SD Negeri 274 Mattirowalie Maniangpajo Negeri Offline
337 40303045 SD Negeri 351 Benteng Pitumpanua Negeri Offline
338 40303080 SD Negeri 275 Kalola Maniangpajo Negeri Offline
339 40303046 SD Negeri 352 Tobarakka Pitumpanua Negeri Offline
340 40303098 SD Negeri 277 Minangatellue Maniangpajo Negeri Offline
341 40303029 SD Negeri 369 Lompoloang Pitumpanua Negeri Offline
342 40303124 SD Negeri 333 Tangkoli Maniangpajo Negeri Offline
343 40303048 SD Negeri 370 Tangkoro Pitumpanua Negeri Offline
344 40303125 SD Negeri 334 Sogi Maniangpajo Negeri Offline
345 40303065 SD Negeri 371 Tellesang Pitumpanua Negeri Offline
346 40303018 SD Negeri 359 Sogi Maniangpajo Negeri Offline
347 40303057 SD Negeri 398 Abbanderang Pitumpanua Negeri Offline
348 40303016 SD Negeri 360 Anabanua Maniangpajo Negeri Offline
349 40303058 SD Negeri 399 Siwa Pitumpanua Negeri Offline
350 40303049 SD Negeri 39 Mattirowalie Maniangpajo Negeri Offline
351 40303079 SD Negeri 402 Simpellu Pitumpanua Negeri Offline
352 40303060 SD Negeri 40 Anabanua Maniangpajo Negeri Offline
353 40303146 SD Negeri 403 Tellesang Pitumpanua Negeri Offline
354 40303220 SD Negeri 53 Tangkoli Maniangpajo Negeri Offline
355 40303236 SD Negeri 411 Lauwa Pitumpanua Negeri Offline
356 40303221 SD Negeri 54 Dualimpoe Maniangpajo Negeri Offline
357 40303243 SD Negeri 418 Tellesang Pitumpanua Negeri Offline
358 40303223 SD Negeri 55 Mattirowalie Maniangpajo Negeri Offline
359 40303228 SD Negeri 419 Tanrongi Pitumpanua Negeri Offline
360 40303032 SD Negeri No. 353 Bulete Pitumpanua Negeri Offline
361 40311048 SD Islam At Thahiryah Pitumpanua Swasta Offline
362 40303553 SD Negeri 197 Paselloreng Gilireng Negeri Offline
363 40303437 SD Negeri 217 Lamata Gilireng Negeri Offline
364 40303438 SD Negeri 218 Gilireng Gilireng Negeri Offline
365 40303097 SD Negeri 276 Abbatireng Gilireng Negeri Offline
366 40303114 SD Negeri 325 Polewalie Gilireng Negeri Offline
367 40303233 SD Negeri 41 Lamata Gilireng Negeri Offline
368 40303227 SD Negeri 42 Arajang Gilireng Negeri Offline
369 40316615 SD Negeri 421 Paselloreng Gilireng Negeri Offline
370 40303527 SD Negeri 201 Wewangrewu Tanasitolo Negeri Offline
371 40303212 SD Negeri 45 Poleonro Gilireng Negeri Offline
372 40303418 SD Negeri 214 Baru Tancung Tanasitolo Negeri Offline
373 40303213 SD Negeri 47 Mamminasae Gilireng Negeri Offline
374 40303435 SD Negeri 215 Tonralipue Tanasitolo Negeri Offline
375 40303214 SD Negeri 48 Mamminasae Gilireng Negeri Offline
376 40303434 SD Negeri 23 Assorajang Tanasitolo Negeri Offline
377 40303215 SD Negeri 49 Alausalo Gilireng Negeri Offline
378 40303428 SD Negeri 24 Pakkanna Tanasitolo Negeri Offline
379 40303217 SD Negeri 50 Gilireng Gilireng Negeri Offline
380 40303482 SD Negeri 25 Nepo Tanasitolo Negeri Offline
381 40303218 SD Negeri 51 Arajang Gilireng Negeri Offline
382 40303476 SD Negeri 26 Pajalele Tanasitolo Negeri Offline
383 40303219 SD Negeri 52 Polewalie Gilireng Negeri Offline
384 40303467 SD Negeri 265 Asorajang Tanasitolo Negeri Offline
385 40303426 SDn 238 Paselloreng Gilireng Negeri Offline
386 40303468 SD Negeri 266 Pakkanna Tanasitolo Negeri Offline
387 40303469 SD Negeri 267 Pincengpute Tanasitolo Negeri Offline
388 40303470 SD Negeri 268 Mappadaelo Tanasitolo Negeri Offline
389 40303471 SD Negeri 269 Mannagae Tanasitolo Negeri Offline
390 40303472 SD Negeri 27 Baru Tancung Tanasitolo Negeri Offline
391 40303473 SD Negeri 270 Wewangrewu Tanasitolo Negeri Offline
392 40303474 SD Negeri 271 Mario Tanasitolo Negeri Offline
393 40303101 SD Negeri 28 Pincengpute Tanasitolo Negeri Offline
394 40303110 SD Negeri 29 Tancung Tanasitolo Negeri Offline
395 40303089 SD Negeri 30 Mappadaelo Tanasitolo Negeri Offline
396 40303133 SD Negeri 31 Inalipue Tanasitolo Negeri Offline
KIRIM PESAN

Silahkan Kirim Pertanyaan, Kritik maupun Saran untuk kami melalui formulir berikut.